Jag bjuder på en enkel liten skrift med råd till dig som skall hålla egna presentationer/kurser

När jag var hemma och vårdade Sonja ägnade jag en del tid åt att försöka skapa en liten enkel skrift med råd till dig som skall hålla egna presentationer eller kurser.

Det är möjligt att jag senare jobbar färdig denna skrift, men för den som är intresserad publicerar jag den här på bloggen i det stadie den nu är.

Håll till godo!

Den ideala föreläsningssalen 1 – Geometrin

Jag har under tre år hållit kurser i form av föreläsning på många olika ställen. På varje ställe har lokalerna sett olika ut och haft olika mycket teknik installerad. Detta har fått mig att fundera kring hur den ideala föreläsningslokalen skall utformas. Min tanke är att jag här i bloggen skall bygga upp den lokal som jag tror är optimal för en kurs i föreläsningsform för runt 100 personer. Jag börjar med lokalens geometri.

Om 100 personer skall ha möjlighet att följa en föreläsning, och om läraren skall ha möjlighet att hålla kontakt med alla deltagarna är det viktigt att avståndet mellan läraren och eleven hålls så kort som möjligt. Det bästa sättet att skapa det är att göra lokalen kvadratisk.

Många hotell har flera fina föreläsningssalar för kanske 30-40 personer. När det kommer grupper med fler deltagare slår man ihop två rum genom att dra undan en vikvägg. Detta leder till att lokalen blir väldigt lång, så att läraren får svårt att prata med de som sitter långt bak, eller olämpligt bred, så att de som sitter i ytterkanterna får en mycket liten vinkel mot projektorduken.

Denna bild visar min tanke om den optimala geometrin för en föreläsningssal för 108 personer i så kallad biosittning. Varje deltagare bör ha ett bord som kan fällas ut från ryggstödet på stolen framför.