Gästbild av Gunilla Falk

Under en morgonpromenad i mitt älskade Luvos, upptäcker jag en ren som gått genom isen. Jag sprang upp till vår stuga och hämtade hjälp, vi drog ut båten och drog den till vaken.
En vän till oss hade tagit med sig lassot och kastade fast renen, firade in honom intill båten, och på så sätt räddade vi honom från drunkningsdöden.

Det gick bra den här gången, men det händer ju tradegier i vår natur hela tiden, det känns bra att kunna hjälpa till en sån här gång!
Bakom kameran Gunilla Falk

16-11-08-luvos-047y

Gästbild av Tommy Vikars

Det tog inte lång tid innan jag fick in den första gästbilden.
Om du vill ha en gästbild publicerad i min blogg kan du läsa här.

Vi var långt in i skogen, långt borta från den trygga stigen. Vi hade känt av dess närvaro men vi hade inte kunnat greppa det. Och så plötsligt. Där! Där bakom krönet! Vi såg var själen vilar. Andningen går sakta, luften står stilla. Gå först du! Han bländas. Jag vågar inte närma mig, drar mig sakta bakåt och tar en bild av skogens hemlighet, själen.

Månadens bild på hemsidan. Skogens hemlighet – Själen -. H. Tommy

Försök att få dina naturbilder publicerade i min blogg!

För att ge naturbilden mer plats i min blogg kommer jag införa något nytt.
DU kan hjälpa till att fylla bloggen med bilder.

DU kan maila mig bilder. Om jag tycker din bild är bra så publicerar jag bilden här i bloggen tillsammans med ett inlägg som du själv författar.

För att bilden skall publiceras är det några kriterier som gäller.

1) Det skall vara en renodlad naturbild.
2) Det skall vara en bild som är mer koncentrerad på känsloupplevelse än på ren avbildning av motiv.

Jag kommer att vara mycket restriktiv när det gäller val av bilder. Hur ofta en bild kommer upp på bloggen kommer bero på hur många bilder som kommer in och hur bra jag tycker dom är.

Maila din bild till mig på adressen janne@arleklint.se
Bilden skall ha en maximal bredd på 800 pixlar.
Ange GÄSTBILD som rubrik på ditt mail.