Spädingarna väntar

Jag börjar friskna till lite nu. Febern har gått lite i skov under dagen, men i morgon kanske jag försöker ta mig till jobbet.

Snart blir det julledighet för mig, men Sonja jobbar tyvärr alla helgdagar.
Julen är i sig inte viktig för mig, men det är tråkigt att Sonja och jag inte får en längre ledighet tillsammans.

Min plan under julledigheten är att fotografera. Mitt eget fotograferande har legat nere under alltför lång tid på grund av mässor och Nikonkurser. Jag skall försöka ta mig an spädingarna och göra lite spännande bilder i deras miljöer.

Spädingarnas årliga högtid närmar sig

Jag har sett spår efter spädingtåg i skogen!

Du kanske inte vet vad ett spädingtåg är, men så kallas det när en flock spädingar gör sin årliga vandring till den stora spädigfesten. Nu närmar sig alltså den tidpunkt på året då alla spädingar av alla arter samlas till en stor gemensam högtid.

Högtiden hålls utomhus i närheten av en grotta och inleds alltid med att spädingarna tillber sina gudar. Enligt vissa rykten sker detta genom offer. Därefter festas det glatt i tre hela dagar. Man äter, sjunger spädingsånger och dansar.

Genom festen uttrycker man sin glädje över att man fått kontakt med sina gudar, men festen syftar också till att spädingarna skall äta upp sig ordentligt inför vintern.

Jag har hittills inte haft möjlighet att kunna se denna årliga händelse, men eftersom jag nu tror mig veta var detta äger rum, hoppas jag under hösten kunna dokumentera det hela.

Min plan är att försöka smyga mig fram till festen i skydd av mörkret då spädingarna är som mest upptagna med sitt sjungande och dansande.

Havsspädingen

Havsspäding har jag sett vid ett tillfälle ute på Landsort i Stockholms södra skärgård. Havsspädingen är en egen spädingart som utvecklats från en grupp sjöspädingar som av misstag råkade spolas ut i havet via en bäck.

Här har vi ett exempel på havsspädingens bo.