Fotofrågor

Ni har möjlighet att ställa frågor till mig om fotografi. Syftet med det är naturligtvis att ni skall få svar på era funderingar, men också att jag skall tvingas lära mig mer.

Jag lovar inte att svara på alla frågor jag får, och jag svarar inte på frågor som ni lätt kan finna svar på i er användarmanual eller i kamerans specifikationer. Tanken är att frågorna jag besvarar skall vara lite klurigare än så.

Ni ställer era frågor till mig på mailadress fotofraga@arleklint.se

Se tidigare frågor

Annons