Spädingarna väntar

Jag börjar friskna till lite nu. Febern har gått lite i skov under dagen, men i morgon kanske jag försöker ta mig till jobbet.

Snart blir det julledighet för mig, men Sonja jobbar tyvärr alla helgdagar.
Julen är i sig inte viktig för mig, men det är tråkigt att Sonja och jag inte får en längre ledighet tillsammans.

Min plan under julledigheten är att fotografera. Mitt eget fotograferande har legat nere under alltför lång tid på grund av mässor och Nikonkurser. Jag skall försöka ta mig an spädingarna och göra lite spännande bilder i deras miljöer.

Gästbild av Tommy Vikars

Det tog inte lång tid innan jag fick in den första gästbilden.
Om du vill ha en gästbild publicerad i min blogg kan du läsa här.

Vi var långt in i skogen, långt borta från den trygga stigen. Vi hade känt av dess närvaro men vi hade inte kunnat greppa det. Och så plötsligt. Där! Där bakom krönet! Vi såg var själen vilar. Andningen går sakta, luften står stilla. Gå först du! Han bländas. Jag vågar inte närma mig, drar mig sakta bakåt och tar en bild av skogens hemlighet, själen.

Månadens bild på hemsidan. Skogens hemlighet – Själen -. H. Tommy