Gästbild av Tommy Vikars

Det tog inte lång tid innan jag fick in den första gästbilden.
Om du vill ha en gästbild publicerad i min blogg kan du läsa här.

Vi var långt in i skogen, långt borta från den trygga stigen. Vi hade känt av dess närvaro men vi hade inte kunnat greppa det. Och så plötsligt. Där! Där bakom krönet! Vi såg var själen vilar. Andningen går sakta, luften står stilla. Gå först du! Han bländas. Jag vågar inte närma mig, drar mig sakta bakåt och tar en bild av skogens hemlighet, själen.

Månadens bild på hemsidan. Skogens hemlighet – Själen -. H. Tommy

Höstlotteri – Vinn en bild på canvas!

Jag har planer på att inleda en höststädning och passar då på tillfället att lotta ut en av mina bilder. Bilden är på canvasduk och är uppspänd på en kilram. Formatet är ungefär 40 x 60 cm.

Du anmäler dig gratis till lotteriet genom en kommentar under detta inlägg senast söndagen den 9 november.

Om det finns intresse för lotterier av denna typ så återkommer jag med fler bilder som lottas ut.

Självklart får naturfotografer gilla prylar!

Då och då, i olika sammanhang uttrycks att bilden är det viktiga. En naturfotograf skall tänka bild och inte bry sig om teknik och utrustning. Det sägs att nya prylar inte gör oss till bättre fotografer.
Senast uttrycks detta i Magnus Lindboms blog

Självklart är det så. En bra fotograf blir man genom att öva, öva och öva. Öva sig i att utnyttja sin utrustning och att öva sig i att tänka bild.

Å andra sidan vore det osmart om vi naturfotografer inte tog till oss av ny teknik och nya möjligheter. Med ny teknik följer möjligheter att göra bilder som förr inte var möjliga att göra. I dag kan man fotografera flygande fåglar eller fladdermöss i ljussituationer där fotograferna förr i tiden aldrig ens tänkte tanken att plocka fram sin kamera. Tekniken är alla fotografers vän – även naturfotografens.

Vissa av oss tycker att tekniken i sig är intressant och spännande. Även om jag ser mig som naturfotograf vill jag förbehålla mig den rätten utan att för den skull frånsäga mig mitt intresse för bilden i sig.