Serkan Gûnes på NaturfotoForum

Det känns väldigt roligt, och jag tror det kan bli ett stort lyft för NaturfotoForum att Serkan Gûnes blir en del av siten. Serkan har nu en egen kolumn där han med jämna mellanrum kommer skriva kring en av sina bilder.

Jag tror att det kommer att inspirera många i sitt eget naurfotograferande, väcka nya bildtankar och inte minst dra folk till siten.

Garðskagi, Island. Juli 2008