En Nikonfråga om att ändra slutartid

Hej Janne!

Jag äger en Nikon D40 och nu har jag letat ihjäl mig efter svar:
”Hur ändrar jag slutartid?”

Jag försöka leta i manualen och blev inte mycket klokare. Sen letade
jag på internet självklart, och det som inte finns på internet finns
inte – eller?

Jag blev inte klokare där heller.
Tills jag hittade bloggen din.

Tack på förhand.

Nu vet jag inte i vilket läge du har kommandoratten, men jag skall försöka svara ändå.

Om du använder det gröna autoläget kan du inte ändra varken bländare eller slutare. I det läget har du valt att överlåta på kameran att välja. Samma sak gäller i alla andra lägen utom P, S, A och M

I läget ”P” väljer kameran bländare och slutare, men du kan förskjuta valen genom att vrida på kommandoratten (den ratt som sitter där du håller höger tumme)

I läget ”S” väljer du slutartid genom att vrida på kommandoratten. Kameran anpassar bländaren.

I läget ”A” väljer du bländare  genom att vrida på kommandoratten. Kameran anpassar slutartiden.

I läget ”M” väljer du slutartid genom att vrida på kommandoratten, och bländare genom att vrida på kommandoratten samtidigt som du håller inne knappen för exponeringskompensation (knappen intill avtryckaren som är markerad med ett +/-)

En blixtfråga angående Coolpix s710

En fråga angående blixen: Vad är det för slutarhastighet i blixtläge? Jag får rätt mycket rörelseoskärpa även vid blixt. Fotade katter på utställning under helgen. Kan man ställa in något?

Ställ blixten så att den alltid används.

Eftersom din kamera har lägena P, S, A och M kan du välja läget ”S”-läget, så att du själv väljer slutartid.
Då kan du få ner slutartiden till 1/2000 med blixten aktiv och det synkar fint.

Om du har kameran i AUTO-läge ser du längst ner på LCD skärmen vilken slutartid och bländare som väljs. Precis som i sökaren på en systemkamera.

Bländare och slutartid

Kombinationen av bländare och slutartid använder vi för att styra exponeringen – hur mycket ljus som släpps in till kamerans sensor. Huvudsyftet med dem var och en för sig är dock att styra hur vi vill ha skärpan i bilden.

Bländaren
När vi ställer skärpan på en punkt i bilden kommer även en del framför och en del bakom punkten att bli skarpt. Djupet på detta skarpa område kallar vi skärpedjup. Bländaren använder vi som en parameter för att styra vilken skärpedjup vi vill ha i bilden, men skärpedjupet styrs förutom av bländaren även av avbildningsskalan.

* Ju större avbildningsskala vi har i bilden, alltså ju större en cm av verkligheten avbildas på sensorn, desto kortare blir vårt skärpedjup. Vid makrofotografering är avbildningsskalan väldigt stor och skärpedjupet därför litet.
* Ju större bländaröppning vi använder (lägre bländartal) desto kortare blir skärpedjupet.

Exempelbilder på skärpedjup
Här följer ett antal bilder där jag fotograferat en tumstock med olika bländare från samma fotograferingsavstånd och med samma objektiv. Skärpedjupet förändras enbart genom olika bländarvärden.

I följande bilder har också skärpedjupet förändrats enbart med hjälp av bländaren, men i detta fall har jag fotograferat med en betydligt större avbildningsskala för att visa hur detta bidrar till ett kortare skärpedjup.

Slutartid
Slutartiden använder vi för att styra rörelseoskärpan i vår bild. I vissa bilder är det viktigt att motivet blir skarpt och ”fryst” i sin rörelse, i andra motiv kan en rörelseoskärpa framhäva vad som händer i bilden.

Exempel på användning av kort slutartid

Exempel på användning av lång slutartid

Några råd
Jag anser oftast att skärpedjupet är väldigt viktigt för mina bilder. Genom korta skärpedjup kan jag lyfta fram det viktiga i en bild. Jag använder därför oftast min kamera i läget ”bländarförval” (A/Av) för att på så sätt styra skärpedjupet. Om mitt val skulle leda till väldigt långa exponeringstider använder jag stativ.

I andra typer av bilder, t.ex sportbilder kan det vara viktigt att ”frysa” med hjälp av en kort slutartid. Eller du vill framhäva en rörelse genom att medvetet införa rörelseoskärpa i bilden. Då är ”slutarförval” (S/Tv) att föredra.

Frågor?
Om du har frågor kring det som behandlats i artikeln är du väkommen att ställa dom här i bloggen.