Flygande spädingar?!

Det finns inga rön som tyder på att någon känd spädingart skall ha kvar sin flygförmåga, därför har denna bild som jag gjorde tidigare i år vållat mig en hel del grubblerier. Vad tror du det är man ser på bilden.

3

Annons

Spädingarnas årliga högtid närmar sig

Jag har sett spår efter spädingtåg i skogen!

Du kanske inte vet vad ett spädingtåg är, men så kallas det när en flock spädingar gör sin årliga vandring till den stora spädigfesten. Nu närmar sig alltså den tidpunkt på året då alla spädingar av alla arter samlas till en stor gemensam högtid.

Högtiden hålls utomhus i närheten av en grotta och inleds alltid med att spädingarna tillber sina gudar. Enligt vissa rykten sker detta genom offer. Därefter festas det glatt i tre hela dagar. Man äter, sjunger spädingsånger och dansar.

Genom festen uttrycker man sin glädje över att man fått kontakt med sina gudar, men festen syftar också till att spädingarna skall äta upp sig ordentligt inför vintern.

Jag har hittills inte haft möjlighet att kunna se denna årliga händelse, men eftersom jag nu tror mig veta var detta äger rum, hoppas jag under hösten kunna dokumentera det hela.

Min plan är att försöka smyga mig fram till festen i skydd av mörkret då spädingarna är som mest upptagna med sitt sjungande och dansande.

Havsspädingen

Havsspäding har jag sett vid ett tillfälle ute på Landsort i Stockholms södra skärgård. Havsspädingen är en egen spädingart som utvecklats från en grupp sjöspädingar som av misstag råkade spolas ut i havet via en bäck.

Här har vi ett exempel på havsspädingens bo.

Ett försök att närma mig träskspädingen

Det finns rön som tyder på att den finns en ytterliga spädingart ”träskspäding” som lever i just träskliknande sumpiga marker. Mycket tyder på att en population skulle kunna finnas på Järvafältet, vid Säbysjöns västra strand, intill pölspädingens äng. Den skulle också kunna finnas i ett område i närheten av det s.k ”döda fisk-diket”.

Idag närmade jag mig försiktigt området från pölspädingens äng.

Spädingar är vänner

Jag fortsätter med att presentera mina spädingar och deras miljöer.
Spädingarna hjälper mig ibland att hitta på helt nya saker att göra med kameran.

En dag var jag ute och fotograferade lite spädingmiljöer. I just denna typ av miljö skulle man kunna tänka sig finna både skogsspädingar och ängsspädingar. Bland spädingar fungerar det oftast utmärkt för olika arter att leva intill varandra. Dom delar aldrig bon, men dom kan ha sina bon mycket nära varandra. Dom kan t.o.m hjälpa varandra att varna om någon fara upptäcks.