Steg 16 – Stävar och köl klara

Nu ser det väldigt mycket ut som en kajak. Jag har mätt upp den till 6 meter mellan spetsarna.

Nu börjar det svåra, att värma och böja 19 spant som skall forma botten. Dags alltså att åka till MediaMarkt och köpa två kokplattor så att jag kan koka vatten och ek i min balkonglåda.

k1

test

låda1