Steg 16 – Stävar och köl klara

Nu ser det väldigt mycket ut som en kajak. Jag har mätt upp den till 6 meter mellan spetsarna.

Nu börjar det svåra, att värma och böja 19 spant som skall forma botten. Dags alltså att åka till MediaMarkt och köpa två kokplattor så att jag kan koka vatten och ek i min balkonglåda.

k1

test

låda1

Annons

Steg 7 – 38 spanthål klara

Idag blev jag klar med de 38 spanthålen på relingen. Jobbet gjordes med stämjärn och hammare. Godis och 11-åriga Josef var till god hjälp.

Nästa steg blir att skarva relingen till sin fulla längd 5,31 m. Jag kommer att göra det med ”Bostic Maxi Bond Extreme”, ett lim som skall tillåta limning under vatten! Jag har limmat ihop några bitar på prov och kan konstatera att ingen familjemedlem lyckats rubba fogen 😉